Teniszedző képzés Magyarországon

Testnevelő – edző (tenisz), (Bsc) : a felsőfokú szakirányú végzettség első fokozata

Olyan szakembert jelent aki testkultúrális és sporttudományi, valamint nevelés- és egészségtudományi ismeretei birtokában képes sportedzői, sportszervezői, testnevelői tevékenység ellátására.Tantárgyai többek között: anatómia, élettan, edzéselmélet, mozgástanulás- és szabályozás, sportpszichológia, nevelés- és egészségtudományi ismeretek tárgyai, fizikai erőnlét fejlesztésének tárgyai, tudatos életmódra nevelés tárgyai, baleset megelőzés, elsősegélynyújtás.
Hat féléves levelező képzés, mely felsőfokú diplomát ad. Számos oktatási intézményben indítanak ilyen képzést: SOTE - TSK (TF), Eszterházy Károly Főiskola (Eger), PTE – TTK (Pécs), Nyíregyházi Főiskola, Szegedi Tudományegyetem – JGYPK

 

Szakedző (Msc): a felsőfokú szakirányú képzettség második fokozata.

Az okleveles szakedzők működési területe a csúcsteljesítmény elérésére törekvő versenysport. A mesterszakon végzett sportszakemberek az élsportolóvá válás teljes folyamatának megtervezését és irányítását el tudják végezni, a kiválasztástól az edzésszervezésen, felkészítésen át egészen a céltudatos versenyeztetésig. A tananyag sok más mellett az alábbi ismereteket tartalmazza: gazdasági szaktudás az élsport finanszírozási, szponzorálási, marketingfolyamatainak koordinálásához; egészségügyi, pszichopedagógiai ismeretek, melyek elengedhetetlenek az élsportolók felkészítéséhez; az edzésterhelés és a teljesítmény optimális alakításához a választott sportág teljesítményprofilja; a teljesítményt döntően meghatározó összetevők rendszere, ezek kölcsönhatása és fejleszthetősége; a csúcsteljesítmény időzítésének módszertana, a teljesítményfokozás megengedett és meg nem engedett módszerei.
Négy féléves levelező képzés, a SOTE - TSK (TF) - n.

 

Phd: doktori iskola – a felső fokú végzettség legfelsőbb fokozata. SOTE - TSK (TF) - en van lehetőség a megszerzésére.
 

tenisz
tenisz