Az edzőválasztás szempontjai

 A teniszedző megválasztásánál az alábbi tényezőket célszerű figyelembe venni:


Végzettség: ahhoz, hogy egy edző eredményesen tudja a tenisz mozgásanyagát megismertetni , fontos, hogy minél több féle módszert ismerjen, minél sokrétűbben tudjon hibát javítani, ismerje a mozgástanulás folyamatát és a biztos játéktudása mellett, legyen ehhez megfelelő kommunikációs képessége. Ehhez mindenképpen szükséges elméleti képzésen való részvétel. A teniszoktatás bizonyos területein, mint például a gyermekekkel, vagy versenyzőkkel való foglalkozásban magas szintű elméleti tudásra van szükség, mert az oktatás / nevelés minősége jelentősen befolyásolja a gyermek, versenyző sportkarrierjét. Az edzőképzés almenüpontban bővebben olvashat a hazai edzőképzésről. Az alábbiakban egy rövid összefoglaló táblázat adhat egy gyors áttekintést.

http://www.teniszport.hu/edzok/edzokepzes.php

  Képzés neve Óraszám Minősítés
1. PTR tanfolyam 16 ptr segédoktató, ptr oktató, ptr profi oktató
2. OKJ - sképzés 110 sportoktató, sportedző
3. Bsc - egyetemi alapképzés 6 féléves levelező képzés testnevelő - edző
4. Msc - egyetemi mesterképzés 4 féléves levelező képzés szakedző
  A bolognai rendszer előtt a szakirányú diplomát a "szakedző" szakon (10 féléves) lehetett megszerezni.
5. Phd - doktori iskola   doktori cím


Játékos múlt:  Az edző megválasztásánál mindenképp fontos szempont, hogy legyen az edzőnek megfelelő tenisz tudása. Versenyzőképzés esetén, legyen az hobbi versenyző, vagy profi versenyző mindenképp fontos, hogy az edző a biztos játéktudáson túl versenyzői múlttal is rendelkezzen, hiszen a versenyzés sokkal több, mint csupán mozgáselemek alkalmazása. A portálunkon felregisztrált edzők játéktudásáról, és játékosként elért eredményeiről a kiválasztott edző profil oldalán kaphatunk információt.

Ami számíthat még:

Nyelvtudás: Amennyiben egy teniszedző rendelkezik idegen nyelvtudással, hozzá tud férni az adott idegen nyelven írott szakirodalomhoz, illetve internetes anyagokhoz. Ez azért fontos, mert a magyar nyelvű szakirodalom igen kis terjedelmű, és nagy része több mint 20 éve íródott. Ha modern felfogást, naprakész tudást várunk az edzőtől akkor elvárhatjuk tőle, hogy ismerjen idegen nyelveket. További előnyként könyvelhető el, ha az edző dolgozott edzőként külföldön is, hiszen ez esetben ismeri egy másik ország bevett módszereit, rendszerét is, mely többletet jelent a hazai munkájában. Az edző nyelvtudása alkalmassá teszi őt az „utazó edző” pozícióra is (külföldi versenyekre kisérés), mely versenyzők esetében fontos tényező lehet.


Tapasztalat: Minden edző rendelkezik bizonyos mértékű tapasztalattal, hiszen edzői munkáját megelőzően maga is teniszező volt, és játékosként már rengeteg tapasztalatot szerzett, ezért egy kezdő edző is lehet jó edző. De mint minden szakmában, egy teniszedzőnél is többletet jelent a munkatapasztalat, hiszen aki hosszú évek óta oktat, megfelelő óraszámban, az több féle játékossal, helyzettel, problémával került már szembe, melyek megoldása magabiztos, rutinos edzővé formálta őt. A nálunk regisztrált edzők profiljában megtekintheti a tapasztalatukról megadott információkat.


Egyéni igények: Az edzőválasztásnál  természetesen fontos az egyéni szimpátia is, mind a versenyző, mind a hobbi teniszező számára. Fontos a céloknak megfelelően választani. pl.: Egy teljesítménycentrikus játékos válasszon teljesítmény centrikus edzőt.
 

tenisz
tenisz